เครื่องเติมลมอัตโนมัติ Tronifill Double

เครื่องเติมลมอัตโนมัติ Tronifill Double

เครื่องเติมลมอัตโนมัติ  Tronifill Double

เครื่องผลิตลมอัจโนมัติ Tronifill Double ที่เหมาะสำหรับรถบรรทุกและรถเล็ก แรงดันลมที่ใช้ 7 – 15 บาร์ (102-218 ปอนด์)

  • สินค้าจากประเทศอิตาลี
  • ฝ่ายขายโทร. 0-2982-7000 ต่อ 171-173

รายละเอียดทางเทคนิค

แรงดันลมที่ใช้ 7 – 15 บาร์ (102-218 ปอนด์)
แรงดันลมที่จ่ายสูงสุด
รถบรรทุก 10 บาร์ (145 ปอนด์)
รถขนาดเล็ก 4.2 บาร์ (102-218 ปอนด์)