เครื่องทดสอบเบรก Nussbaum NTS 800

เครื่องทดสอบเบรก Nussbaum NTS 800

เครื่องทดสอบเบรก Nussbaum NTS 800

เครื่องทดสอบเบรก Nussbaum NTS 800 สามารถเช็คตรวจสอบศูนย์ล้อ ประสิทธิภาพของของระบบช่วงล่าง และการทำงานของ ระบบเบรก และสามารถพิมพ์หรือเก็บข้อมูลของการวัดแต่ละครั้งได้อย่างรวดเร็ว

  • สินค้าจากประเทศเยอรมนี
  • ฝ่ายขายโทร. 0-2982-7000 ต่อ 171-173

คุณสมบัติ

  • ทดสอบอัตราการเบี่ยงเบน
  • ทดสอบการยึดเกาะถนน
  • ทดสอบระบบเบรก
  • ได้การรับรองจากกรมการขนส่งทางบกให้ใช้ใน สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)