เครื่องตัดโลหะ Plasma Cutter 35KF

เครื่องตัดโลหะ Plasma Cutter 35KF

เครื่องตัดโลหะ Plasma Cutter 35KF

เครื่องตัดโลหะ Plasma Cutter 35KF ตัดเหล็กได้หนาสุด 12 มิลลิเมตรตัดอลูมิเนียมได้หนาสุด 8 มิลลิเมตร

  • สินค้าจากประเทศฝรั่งเศส
  • ฝ่ายขายโทร. 0-2982-7000 ต่อ 171-173

รายละเอียดทางเทคนิค

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ 16 แอมแปร์
ตัดเหล็กได้หนาสุด 12 มิลลิเมตร
ตัดอลูมิเนียมได้หนาสุด 8 มิลลิเมตร