ความเป็นมา

ก่อตั้งเมื่อปี 2517 ในนาม หจก.จันทร์เกษมซัพพลาย เลขที่ 755 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ปี 2523 ใช้ชื่อเป็น บจก.จันทร์เกษมอินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 640/63-66 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ปัจจุบัน

สำนักงานใหญ่

90 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ฝ่ายบริการ

99/59 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

บริษัทในเครือ

บริษัท ยาชิโยดา อัลลอย วีล จำกัด
บริษัท ดีโอนีส ฮอฟแมน (ประเทศไทย) จำกัด