เครื่องยกรถ ALTIA FL 32 Super Twin Lift

เครื่องยกรถ ALTIA FL 32 Super Twin Lift

หมวดหมู่:

เครื่องยกรถรถบรรทุก ALTIA FL 32 Super Twin Lift

ALTIA FL 32 Super Twin Lift สามารถยกยานพาหนะได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่รถยนต์ขนาดเล็กไปจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถบัส สามารถรองรับน้ำหนักสูงสุดได้ 32 ตัน และใช้ระบบลมล็อกลิฟต์เพื่อความปลอดภัย

  • ฝ่ายขายโทร. 0-2982-7000 ต่อ 171-173

รายละเอียดทางเทคนิค

 น้ำหนักสูงสุดที่รับได้ 32 ตัน (16+16)
ระยะห่างระหว่างลิฟต์ หน้า/หลัง 3,000 – 9,000 มม.
ระยะยกสูงสุด 1,500 มม.
ระบบล็อกลิฟต์เพื่อความปลอดภัย ระบบลม
เวลาขึ้นสุด ประมาณ 65 วินำที
ความเร็วการปรับระยะห่างลิฟต์ หน้า/หลัง ประมาณ 3.9 เมตร/นำที