ระบบสั่งจ่ายน้ำมันด้วยคอมพิวเตอร์

ระบบสั่งจ่ายน้ำมันด้วยคอมพิวเตอร์

ระบบสั่งจ่ายน้ำมันด้วยคอมพิวเตอร์

Orilink® ระบบควบคุมการสั่งจ่ายน้ำมันด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถตรวจสอบปริมานน้ำมันและควบคุมการสั่งจ่ายน้ำผ่านทางหน้าจอโปรแกรมเฉพาะของ Orilink ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้การทำงาน

  • สินค้าจากประเทศสวีเดน
  • ฝ่ายขายโทร. 0-2982-7000 ต่อ 171-173