แท่นดึงตัวถังรถยนต์ Blackhawk Power –Pro XL

แท่นดึงตัวถังรถยนต์ Blackhawk Power –Pro XL

แท่นดึงตัวถังรถยนต์ Blackhawk Power –Pro XL

Blackhawk Korek แท่นดึงมาตรฐานรับแรงได้ 10 ตัน ใช้งานร่วมกับเครื่องวัดตัวถังระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติได้ พร้อมด้วยอุปกรณ์จับดึงและดัน รองรับการใช้งานได้ทั้งรถยนต์นั่งและรถบรรทุกขนาดเล็ก (รถกระบะ)

  • สินค้าจากประเทศฝรั่งเศส
  • ฝ่ายขายโทร. 0-2982-7000 ต่อ 171-173

คุณสมบัติ

  • รองรับการใช้งานกับเครื่องวัดตัวถังด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบ 3มิติ
  • แท่นดึงตัวถังแบบวางบนพื้น ความสูงของแท่นเมื่อลงสุด 13 เซนติเมตร ช่วยให้นำรถเข้า ออกได้ง่าย แม้ความสูงจากัด
  • รองรับการใช้งานได้หลายระดับ จาก 130 mm –1400 mm
  • ทางวิ่งด้านข้างแบบ Knockdown ถอดได้ตลอดความยาวแท่น
  • ขารองล้อสาหรับช่วยการจับยึดแท่นชายน้ำ
  • ชุดเสาดึง Dozer รับแรงได้ 10 ตัน ใช้งานได้รอบแท่นมีรอกช่วยดึงแนวดิ่ง
  • ชุดดันเข้า ใช้ในงานดันเข้า รังแรงได้ 10 ตัน

รายละเอียดทางเทคนิค

ความยาวแท่นดึง ไม่รวมทางขึ้น 4070 mm
ความยาวแท่นรวมชุดเสาดึง Dozer (หน้า,หลัง) 6990 mm
ความกว้างแท่นดึง ไม่รวมทางวิ่ ง 1000 mm
ความกว้างรวมทางวิ่ ง 1900 mm
ความกว้างรวมชุดเสาดึง Dozer 3930 mm
ความยาวชุดเสาดึง Dozer 1455 mm
ความสูงแท่นดึงเมื่อลงสุด 130 mm
ความสูงแท่นดึงเมื่อขึ้นสุด 1400 mm
รองรับแรงดึงและดันได้ 10 Tons
รับน้าหนักได้มากสุ ด 2800 kg
แรงเคลื่อนไฟฟ้า 380 V / 3PH / 50Hz