สายไฟม้วนเก็บอัตโนมัติ 53630

สายไฟม้วนเก็บอัตโนมัติ 53630

สายไฟม้วนเก็บอัตโนมัติ 53630

สายไฟม้วนเก็บอัตโนมัติ 53630 ม้วนเก็บด้วยสปริงล็อคอัตโนมัติทุกครึ่งรอบ ความยาวสาย 15 เมตร แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟฟ้าสูงสุด 2000 วัตต์

  • สินค้าจากประเทศสวีเดน
  • ฝ่ายขายโทร. 0-2982-7000 ต่อ 171-173

คุณสมบัติ

  • ม้วนเก็บด้วยสปริงล็อคอัตโนมัติทุกครึ่งรอบ
  • ความยาวสาย 15 เมตร
  • แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์
  • กระแสไฟฟ้าสูงสุด 2000 วัตต์

รายละเอียดทางเทคนิค

ความยาวสาย 15 เมตร
แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์
กระแสไฟฟ้าสูงสุด 2000 วัตต์