สะพานตั้งศูนย์ Nussbaum Uni-lift 3500 NT Plus

สะพานตั้งศูนย์ Nussbaum Uni-lift 3500 NT Plus

หมวดหมู่:

สะพานตั้งศูนย์ Nussbaum Uni-lift 3500 NT Plus

UNILIFT 3500 NT PLUS เป็นเครื่องยกรถที่ควบคุมการทางานด้วยระบบไฟฟ้าใช้งานร่วมกับเครื่องตั้งศูนย์ล้อ ขึ้น –ลง ในแนวดิ่งแบบกรรไกร กลไกการยกทางานด้วยระบบลูกสูบคู่ (Master Slave) รองรับน้าหนักได้สูงสุด 3,500 กิโลกรัม

  • สินค้าจากประเทศเยอรมัน
  • ฝ่ายขายโทร. 0-2982-7000 ต่อ 171-173

คุณสมบัติ

  • Master Slave ระบบไฮดรอลิค์วงจรไขว้ลูกสูบคู่ ช่วยปรับระดับให้ลิฟต์สมดุล
  • Low Profile ความสูงตัวลิฟต์เพียง 25 เซนติเมตร สามารถติดตั้งบนพื้นและใช้งานได้สะดวกในกรณีที่ไม่สามารถเจาะพื้นได้
  • Safety ล็อคลิฟต์ด้วยกระเดื่องคู่ปรับระดับได้ ช่วยเสริมความแม่นยา ในงานตั้ งศูนย์

รายละเอียดทางเทคนิค

รับน้าหนักได้สูงสุด (สะพานใหญ่) 3,500 กิโลกรัม
รับน้าหนักได้สูงสุด (สะพานเล็ก) 3,500 กิโลกรัม
ระยะยกสูงสุด (สะพานใหญ่) 1,920 มิลลิเมตร
ระยะยกสูงสุด (สะพานเล็ก) 580 มิลลิเมตร
ระยะความยาว (สะพานใหญ่) 4,500 มิลลิเมตร
ระยะความยาว (สะพานเล็ก) 1,485 – 1,945 มิลลิเมตร
ระยะความกว้าง 635 มิลลิเมตร
ระยะเวลายกตัวขึ้นสุด และระยะเวลาลงต่าสุด (สะพานใหญ่) 31 / 20 วินาที
ระยะเวลายกตัวขึ้นสุด และระยะเวลาลงต่าสุด (สะพานเล็ก) 7 / 5 วินาที
ความสูงของตัวสะพาน 195 + 50 มิลลิเมตร
ระยะความกว้าง 2,120 มิลลิเมตร
ระยะความยาวรวมทางขึ้น และกันตกด้านหน้า 6,155 มิลลิเมตร
กาลังขับมอเตอร์ 3 กิโลวัตต์
แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ใช้ 380 โวลต์ 3 เฟส