ชุดอุปกรณ์ดึงรอยบุบ GYS Liner Pro 400

ชุดอุปกรณ์ดึงรอยบุบ GYS Liner Pro 400

ชุดอุปกรณ์ดึงรอยบุบ GYS Liner Pro 400

ชุดอุปกรณ์ดึงรอยบุบ GYS Liner Pro 400 มีอุปกรณ์ส่วนควบที่ใช้ในการไล่รอยบุบ ดึงรอย-บุบครบตามมาตรฐาน จำนวนหัวเชื่อม 2 หัว ประเภทหัวเชื่อม 1 Manual + 1 Auto

  • สินค้าจากประเทศฝรั่งเศส
  • ฝ่ายขายโทร. 0-2982-7000 ต่อ 171-173

คุณสมบัติ

  • มีอุปกรณ์ส่วนควบที่ใช้ในการไล่รอยบุบ
  • ดึงรอย-บุบครบตามมาตรฐาน
  • ปล่อยกระแสได้สูงสุด เหล็ก 3800 แอมแปร์ และอลูมิเนียม 7500 แอมแปร์
  • จำนวนหัวเชื่อม 2 หัว
  • ประเภทหัวเชื่อม 1 Manual + 1 Auto

รายละเอียดทางเทคนิค

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 380 โวลต์
เหล็ก 3800 แอมแปร์
อลูมิเนียม 7500 แอมแปร์
จำนวนหัวเชื่อม 2 หัว
ประเภทหัวเชื่อม 1 Manual + 1 Auto