แม่แรงยกรถ Compac 3T-C

แม่แรงยกรถ Compac 3T-C

หมวดหมู่:

แม่แรงยกรถ Compac 3T-C

แม่แรงยกรถ Compac 3T-C รับน้ำหนักได้สูงสุด 3000 กิโลกรัม ลงได้ต่ำสุด 115 มิลลิเมตร ยกได้สูงสุด 500 มิลลิเมตร น้ำหนักตัวแม่แรง 42 กิโลกรัม

  • สินค้าจากประเทศเดนมาร์ก
  • ฝ่ายขายโทร. 0-2982-7000 ต่อ 171-173

รายละเอียดทางเทคนิค

รับน้ำหนักได้ 3000 กิโลกรัม
ลงได้ต่ำสุด 115 มิลลิเมตร
ยกได้สูงสุด 500 มิลลิเมตร
ความยาวตัวแม่แรง 1015 มิลลิเมตร
ความสูงตัวแม่แรง 170 มิลลิเมตร
คามกว้างฐานล้อ 380 มิลลิเมตร
ความยาวด้ามยก 925 มิลลิเมตร
น้ำหนักตัวแม่แรง 42 กิโลกรัม