เครื่องวัดระดับเสียง CATEC PCE-322A

เครื่องวัดระดับเสียง CATEC PCE-322A

เครื่องวัดระดับเสียง CATEC PCE-322A

เครื่องวัดระดับเสียง CATEC PCE-322A เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐาน IEC 61672-1 Class 2 ใช้วัดระดับเสียงได้ตั้งแต่ 30-130 db(A) ค่าความระเอียดในการอ่าน 0.1 db(A) สามารถแสดงและบันทึกค่าสูงสุดได้ 32,700 ข้อมูล

  • สินค้าจากประเทศเยอรมนี
  • ฝ่ายขายโทร. 0-2982-7000 ต่อ 171-173

คุณสมบัติ

  • เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐาน IEC 61672-1 Class 2
  • ผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015
  • ใช้วัดระดับเสียงได้ตั้งแต่ 30-130 db(A)
  • ค่าความระเอียดในการอ่าน 0.1 db(A)
  • สามารถแสดงและบันทึกค่าสูงสุดได้ 32,700 ข้อมูล
  • ส่วนแสดงผลของอุปกรณ์ เป็น Digital LED Display ตัวเลข 4 หลัก 35 มิลลิเมตร
  • ช่องสัญญาณออก (Output) แบบ USB cable
  • ได้การรับรองจากกรมการขนส่งทางบกให้ใช้ใน สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)

รายละเอียดทางเทคนิค

การแสดงระดับเสียง 30-130 db(A)
ค่าความระเอียดในการอ่าน 0.1 db(A)
การแสดงผลและการบันทึกค่าเสียงสูงสุด (Max Hold) 32,700 ข้อมูล
ส่วนแสดงผลของอุปกรณ์ Digital LED Display ตัวเลข 4 หลัก 35 มิลลิเมตร
การแสดง Weighting Network แบบ A และ C
การแสดง Dynamic Characteristic แบบ Fast และ Slow
ช่องสัญญาณออก (Output) USB cable to transmit data
แหล่งจ่ายไฟ DC 9 V
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 95 x 280 x 45 มิลลิเมตร
อุณหภูมิใช้งาน 0 ถึง 40 องศา
น้ำหนัก  350 กรัม