เครื่องวัดตัวถัง 3 มิติ 8 เซนเซอร์ Blackhawk Shark

เครื่องวัดตัวถัง 3 มิติ 8 เซนเซอร์ Blackhawk Shark

เครื่องวัดตัวถัง 3 มิติ 8 เซนเซอร์ Blackhawk Shark

Blackhawk Shark เครื่องวัดตัวถังด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบ 3มิติ 8 เซนเซอร์ ตรวจวัดแบบเรียลไทม์ พร้อมพิมพ์ใบรายงานผล

  • สินค้าจากประเทศฝรั่งเศส
  • ฝ่ายขายโทร. 0-2982-7000 ต่อ 171-173

คุณสมบัติ

  • เพิ่มศักยภาพในงานขายและซ่อม
  • เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า
  • วิเคาะห์ก่อนซ่อมตวจวัดถังได้ระเอียด
  • ประเมินราคาได้ถูกต้อง ครบถ้วน
  • ตรวจวัดขณะซ่อม รวดเร็ว แม่นยำ