เครื่องเชื่อม NEOPLUSE 270

เครื่องเชื่อม NEOPLUSE 270

เครื่องเชื่อม NEOPLUSE 270

เครื่องเชื่อม NEOPLUSE 270 เครื่องเชื่อมที่ควบคุมการปรับกระแสที่เหมาะสม กับงานเชื่อมในเหล็กหลากหลายชนิด หัวเชื่อมปล่อยกระแสได้ 15 – 270 แอมแปร์ ขนาดลวดเชื่อม 0.6 – 1.2 มิลลิเมตร

  • สินค้าจากประเทศฝรั่งเศส
  • ฝ่ายขายโทร. 0-2982-7000 ต่อ 171-173

คุณสมบัติ

  • เครื่องเชื่อมที่ควบคุมการปรับกระแสที่เหมาะสมกับงานเชื่อมในเหล็กหลากหลายชนิด
  • หัวเชื่อมปล่อยกระแสได้ 15 – 270 แอมแปร์
  • ขนาดลวดเชื่อม 0.6 – 1.2 มิลลิเมตร

รายละเอียดทางเทคนิค

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 380 โวลต์
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ 16 แอมแปร์
หัวเชื่อมปล่อยกระแสได้ 15 – 270 แอมแปร์
ขนาดลวดเชื่อม 0.6 – 1.2 มิลลิเมตร