สายลมม้วนเก็บอัตโนมัติ 44205

สายลมม้วนเก็บอัตโนมัติ 44205

สายลมม้วนเก็บอัตโนมัติ 44205

สายลมม้วนเก็บอัตโนมัติ 44205 ม้วนเก็บด้วยสปริงล็อคอัตโนมัติทุกครึ่งรอบ ความยาวสาย 12 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางสาย 8 มิลิเมตร แรงดันลมสูงสุด 20 บาร์

  • สินค้าจากประเทศสวีเดน
  • ฝ่ายขายโทร. 0-2982-7000 ต่อ 171-173

คุณสมบัติ

  • ม้วนเก็บด้วยสปริงล็อคอัตโนมัติทุกครึ่งรอบ
  • ความยาวสาย 12 เมตร
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสาย 8 มิลิเมตร
  • แรงดันลมสูงสุด 20 บาร์

รายละเอียดทางเทคนิค

ความยาวสาย 12 เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางสาย 8 มิลิเมตร
แรงดันลมสูงสุด 20 บาร์