ถังอัดจารบี 12234

ถังอัดจารบี 12234

ถังอัดจารบี 12234

ถังอัดจารบี 12234 อัดจารบีด้วยแรงดันลม ขนาดปั๊ม 55:1 ความจุถัง 20 กิโลกรัม ความยาวสาย 2 เมตร

  • สินค้าจากประเทศสวีเดน
  • ฝ่ายขายโทร. 0-2982-7000 ต่อ 171-173

คุณสมบัติ

  • อัดจารบีด้วยแรงดันลม
  • ขนาดปั๊ม 55:1
  • ความจุถัง 20 กิโลกรัม
  • ความยาวสาย 2 เมตร

รายละเอียดทางเทคนิค

ขนาดปั๊ม 55:1
ความจุถัง  20 กิโลกรัม
ความยาวสาย 2 เมตร