ถังดูดถ่ายน้ำมันเครื่อง 29408

ถังดูดถ่ายน้ำมันเครื่อง 29408

ถังดูดถ่ายน้ำมันเครื่อง 29408

ถังดูดถ่ายน้ำมันเครื่อง 29408 ใช้ลมทำสุญญากาศดูดน้ำมันเครื่อง มีหลอดแก้วบอกปริมาณน้ำมัน มีขนาดความจุถัง 65 ลิตร ความจุถาดรองน้ำมันได้สูงสุด 10 ลิตร

  • สินค้าจากประเทศสวีเดน
  • ฝ่ายขายโทร. 0-2982-7000 ต่อ 171-173

คุณสมบัติ

  • ใช้ลมทำสุญญากาศดูดน้ำมันเครื่อง
  • มีหลอดแก้วบอกปริมาณน้ำมัน
  • ความจุถัง 65 ลิตร
  • ความจุถาดรองน้ามัน 10 ลิตร

รายละเอียดทางเทคนิค

ความจุถัง 65 ลิตร
ความจุถาดรองน้ามัน 10 ลิตร