เครื่องตั้งศูนย์ Hunter HawkEye Elite 2 camera

เครื่องตั้งศูนย์ Hunter HawkEye Elite 2 camera

เครื่องตั้งศูนย์ล้อรถยนต์แบบ 2 กล้อง Hunter HawkEye Elite 2 camera

เครื่องตั้งศูนย์ล้อ HUNTER HawkEye Elite 2 Camera อ่านค่า ด้วยกล้องระบบ Digital 2 กล้องทางานร่วมกับเป้ารับสัญญาณขนาดใหญ่ ช่วยให้กล้องมองเห็นได้อย่างชัดเจน รองรับการตั้งศูนย์ล้อได้ทั้งรถยนต์นั่งและรถบรรทุกขนาดเล็ก

  • สินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ฝ่ายขายโทร. 0-2982-7000 ต่อ 171-173

คุณสมบัติ

  • ขาจับแบบหาศูนย์กลางในตัว ง่ายด้วยการขันเกลียว ใช้สลัก (เล็บ) จับยึดได้ 2 ด้าน ไม่ต้องถอดฝาครอบล้อ
  • จับที่ขอบล้อโดยตรง แน่นสนิท รองรับแรงกระแทกได้ดี ขอบล้อได้ถึง 24.5”
  • เป้ารับสัญญาณขนาดใหญ่ ใช้แผ่นสะท้อนแสงแบบรังผึ้ง การบารุงรักษาน้อย
  • กล้องความละเอียดสูง 2 กล้อง ค่าได้รวดเร็ว มีความแม่นยาสูง ทางานได้หลายระดับ
  • คานบนปรับความสูงได้หลายระดับ
  • ชดเชยกล้องพร้อมกันด้วยการดันรถ ถอยหลัง เดินหน้า ใช้เวลาน้อยกว่า 2 นาที
  • ใช้พื้นที่น้อย ลดระยะติดตั้ง มุมมองของกล้องอ่านค่ามุมล้อได้หลายระดับ
  • Target ผลิตจากวัสดุพิเศษ ไม่ต้องคาลิเบรท ไม่มีอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์