เครื่องเชื่อมจุด Spot Evolution PTI

เครื่องเชื่อมจุด Spot Evolution PTI

เครื่องเชื่อมจุด GYS Spot Evolution PTI

เครื่องเชื่อมจุด GYS Spot Evolution PTI หัวเชื่อม Transformer ระบายความร้อนด้วยของเหลว และพัดลมมีหม้อแปลงในตัว ปล่อยกระแสไฟฟ้าสูงสุด 14500 แอมแปร์ แรงกดสูงสุด 550 daN เชื่อมต่อเนื่องมากกว่า 600 จุด

  • สินค้าจากประเทศฝรั่งเศส
  • ฝ่ายขายโทร. 0-2982-7000 ต่อ 171-173

คุณสมบัติ

  • หัวเชื่อม Transformer ระบายความร้อนด้วยของเหลว
  • พัดลมมีหม้อแปลงในตัว
  • ปล่อยกระแสไฟฟ้าสูงสุด 14500 แอมแปร์
  • แรงกดสูงสุด 550 daN
  • เชื่อมต่อเนื่องมากกว่า 600 จุด
  • รองรับเหล็กแข็งเช่น UHSS/BORON

รายละเอียดทางเทคนิค

หัวเชื่อม Transformer ระบายความร้อนด้วยของเหลว และพัดลมมีหม้อแปลงในตัว
ปล่อยกระแสไฟฟ้าสูงสุด 14500 แอมแปร์
แรงกดสูงสุด 550 daN
แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ใช้ 380 โวลต์
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ 16 – 25 แอมแปร์
รองรับเหล็กแข็งเช่น UHSS/BORON
เชื่อมต่อเนื่อง มากกว่า 600 จุด
แรงดันลมที่ใช้ 8 บาร์
ความยาวสาย 6 เมตร
error: Content is protected !!