Blackhawk Power-Cage

Blackhawk Power-Cage

Category:

แท่นดึงตัวถังรถบรรทุก Blackhawk Power-Cage

แท่นดึงตัวถังรถบรรทุก Blackhawk Power-Cage รองรับแรงได้ 23 ตัน ดึง-ดัน แชสซีรถบรรทุกได้ทุกขนาด มีเสาต่อดึงตัวถังและหัวเก๋ง

  • สินค้าจากประเทศฝรั่งเศส
  • ฝ่ายขายโทร. 0-2982-7000 ต่อ 171-173
error: Content is protected !!